MENU


Nekonečne dobrotivý Boh, pán času a priestoru.
Spoločnosť roku 2000 Ti chce zo srdca poďakovať za Tvoju lásku a pomoc.
V roku 2000 som previedol cestovanie v čase.
Moje poznatky z iných časopriestorov nájdete v moriach, jaskyniach, na skalách v krásnej čistej prírode pokiaľ ju v budúcnosti zachováte.
Táto spoločnosť bola pretechnizovaná a prechemizovaná, pohybujúca sa v bludnom kruhu siekt, vier a náboženstiev.
Ovládaná peniazmi, bol to svet pokrivených a falošných hodnôt. Ľudia rodiaci sa do chorej spoločnosti, nevediaci odkiaľ sú a kto sú - chudáci stratení v čase, veľmi vzdialení od pravdy, v kútiku duše však cítiaci podvod a faloš páchaný na nich samých.
Obviňujúci Boha za svoje vlastné úpadky a slabosť.
Copyright 2010 www.pravdajan.sk All Rights Reserved.
JÁN PRAVDA
CESTOVATEĽ ČASOM
LINKY